top of page

Inschrijven als dierenfamilie

Heb je het financieel moeilijk en heb je een hond of poes? Schrijf je dan in bij Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw.

Wat hebben we nodig vooraleer je lid kan worden?

 • Een bewijs van het OCMW, schuldbemiddeling, verhoogde tegemoetkoming, klein pensioen...

 • Dierenboekje van jouw huisdier

 • 24 euro lidgeld per jaar

 • Samenstelling gezin

 • 2 euro waarborg per pot

 • deelname aan Teaming is gewenst

Hoe schrijf ik mij in?

Je kan je op twee manieren inschrijven: via mail of via een privéberichtje op Facebook. Geef ons in je berichtje zeker de volgende informatie mee:

 • Naam en voornaam

 • Gemeente

 • Huisdier (geslacht en leeftijd)

 • Kleine schets van de situatie

Onze 10 geboden

 

 1. Poezewoef is er voor baasjes en hun huisdier(en) die financiële problemen hebben en hulp krijgen van het OCMW, een laag pensioen ontvangen, hoge ziekenhuiskosten hebben en dergelijke. 

 2. Onze vereniging is er voor onze huisdieren. Eerlijkheid en oprechtheid staan op de eerste plaats.

 3. Je krijg één voedselpakket per dierenfamilie waarvoor je je dient in te schrijven. Materialen zijn ook beschikbaar na aanvraag.

 4. De potjes met voeding die je meekrijgt, moet je mee terugbrengen. De waarborg voor een pot is 2.- deze krijgt u terug wanneer u stopt.

 5. Steeds verwittigen indien u niet kan komen voor de bedeling.

 6. Het Caster project is er voor leden die gedurende 3 maanden met regelmaat voeding zijn komen ophalen. 

 7. We tolereren geen racisme, geroddel, zwartmakerij en geweld tegen een van onze leden of tegen ons bestuur! Indien er een probleem opduikt, spreek je de verantwoordelijke aan. 

 8. Bij inbreuken van het reglement volgt er een onmiddellijke schorsing of verwijdering uit de vereniging.

 9. Iedereen brengt zijn eigen zak mee en zijn proper uitgewassen pot.  Geen of vuile pot = geen voeding.

 10. GOUDEN REGEL : neem GEEN dier in huis als U het al financieel moeilijk hebt.

bottom of page